header-hatter-2
Figyelmeztetés
  • JUser: :_load: Nem tölthető be 63 azonosítóval rendelkező felhasználó.

Az építésügyi hatósági által leggyakrabban, legközvetlenebbül alkalmazott jogszabályok:

Az építésügyi hatósági által leggyakrabban, legközvetlenebbül alkalmazott jogszabályok:

Legfontosabb jogszabály:

többször módosított 1997. évi LXXVIII. Tv. Az épített környezet alakításáról és védelméről

Eljárási szabályok:

2004. évi CXL. Tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Illetékek:- 1990. évi XCIII. Tv. az illetékekről

További jogszabályok:


290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról
157/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet az építészeti-műszaki tervezési jogosultság általános szabályairól
159/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos műszaki szakértői tevékenység gyakorlásának általános szabályairól
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről
244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
252/2006. (XII. 7.)  Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről
46/1999. (III. 18.) Korm. rendelet a hullámterek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és a hasznosításáról
181/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet az építésügyi-műszaki dokumentációk megőrzéséről és hasznosításáról
161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről
40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól
238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról
137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól

Építkezés helyén az Önkormányzat kerületi szabályozási tervei,

helyi rendeletei- övezeti besorolások, előírások

Címkefelhő

békéltető testület együttműködési megállapodás ellentmondás Fizetési meghagyás fogyasztóvédelem haszonélvezeti jog hatóságok hitel igényérvényesítés jótállás jótállás szavatosság lakásvásárlás munkaerő alkalmazása működési engedély opciós jog szakképesítés nélkül szavatosság tanuló foglalkoztatása tanulószerződés társasház törlesztő részlet végrehajtás árverés öröklési illeték új alkotmány ügyvéd Dunabogdány ügyvéd Leányfalu ügyvéd Szentendre ügyvéd Tahitótfalu ügyvéd Visegrád