header-hatter-2

Cégalapítás

Cégalapítás

CÉGALAPÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

I. Cégalapítás előtt

Cégnevet kell választani. A cégkizárólagosság elve alapján, csak olyan nevet lehet választani, ami nem szerepel a cégjegyzékben. Más cégnévtől jól megkülönböztethetőnek kell lennie. (A www.e-cegjegyzek.hu oldalon a „Cégkeresés cég elnevezése szerint”  funkcióval ellenőrizhető.)

1 főtevékenységet kell választani a TEAOR 2008 -as tevékenység listáról. (www.ksh.hu)
(Bármennyi tevékenység felvehető, de egy főtevékenység kötelező, valamint az engedélyköteles tevékenységeknek szerepelni kell a Társasági szerződésben.)

Tagok adatai: név, anyja neve, lakcím (személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító jel fénymásolata szükséges)

Ügyvezető, cégvezető választása. Ha több személy, akkor önálló vagy együttes aláírás lehet.

Székhely (telephely, fióktelep) tulajdoni lapján szereplő tulajdonos(ok)tól, (ha van haszonélvezőtől) ügyvéd által készített hozzájáruló nyilatkozat beszerzése.

A szerződésmintával alapított cég esetében kötelező feltüntetni a táraság e-mail elérhetőségét.

Választani kell arról, hogy milyen ÁFA körbe tartozik. pl. ÁFA alanyi adómentességet választ. Nyilatkozni kell, hogy közösségi adószámot kér-e.

II. Cégalapítás

Az előzetes egyeztetés alapján az ügyvéd elkészíti a társasági szerződést és a szükséges okiratokat, ügyvédi munkadíj 50.000 Ft+áfa.

Az okiratok aláírása az ügyvéd előtt történik személyesen.

A törzstőke befizetésére lehetőség van házipénztárba történő befizetéssel (ezt rögtön helyben meg lehet tenni bevételi pénztárbizonylattal.)
Másik módja bankszámlára történő befizetéssel. (Bankszámlát nyitni az aláírt Társasági szerződéssel és aláírás-mintával lehet. Egyes bankok hiteles aláírási címpéldányt kérnek–ezt közjegyző készíti.)

Egyszerűsített cégeljárás esetén csak illetéket kell fizetni ez 15.000,-Ft. (nem szerződésmintával történő alapítás estén jogi szem. nélküli cég esetén (Kkt., Bt.): 50.000,- Ft illeték, jogi személyiségű  cég (Kft.) 100.000,- Ft illeték, a közzétételi költségtérítés mindkét esetben 5.000,- Ft) melyet az ügyvéd által átadott utalványminta alapján kell banki átutalással megfizetni. Az átutalásról az igazolás pár nap múlva érkezik meg az ügyvéd e-mail címére. Az iratokat és a cégbejegyzési kérelmet a befizetés után lehet elküldeni a cégbíróság felé.

A Cégbíróság az iratok megküldését követően (pár órán belül) „Tanúsítvány”-t küld, mely tartalmazza a társaság cégjegyzékszámát, adószámát.

(Egyszerűsített cégeljárás esetén a cég bejegyzése (cégbejegyző végzés megküldése) általában még aznap, de max. 3 napon belül megtörténik. Ez függ a kérelem leadásának időpontjától is)
2.

III. Teendők a Tanúsítvány megérkezését követően

Kötelező bankszámlát nyitni a Társaság nevére (Társasági szerződés, aláírás-minta v. aláírási címpéldány, elektronikus bejegyző végzés kell hozzá) A cégbejegyzésről elektronikus végzést küldenek, amit el kell küldeni a nyitandó bankszámlához a bankfiókba. Ezért javasolt előre jelezni, hogy hol akar nyitni bankszámlát, mert például az OTP Bank és CIB Bank esetében a Bank honlapjára kell feltölteni a végzést.

Könyvelő választása (TB bejelentkezés, APEH ügyintézés:pl. tevékenységi körök bejelentése, bármennyi tevékenységi kör lejelenthető, olyan is ami nem szerepel a társasági szerződésben.
Az APEH felé külön 09T201T számú nyomtatványon be kell jelenteni az új céget.
KSH felé is.

Bélyegző készíttetése, székhelyen fel kell tüntetni a cégnevet. Ha cégbírósági vagy apeh levelet a székhelyen nem veszik át: hivatalból törlési eljárást vonhat maga után.

www.e-cegjegyzek.hu honlapról bármikor letölthető cégkivonat. Hivatalos cégkivonat közjegyzőtől kérhető, vagy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól, illetőleg a Cégbíróságtól.


IV. Cégmódosítás

Ha a cégadatokban változás történik, azt be kell jelenteni a cégbíróságon. A társasági szerződést a változásoknak megfelelően módosítani.

A módosítás költségei:
Illeték bt, kft  esetén is 15.000 Ft, a közzétételi költségtérítés mindkét esetben 3.000,- Ft, melyet az ügyvéd által átadott utalványminta alapján kell banki átutalással megfizetni.
Ügyvédi díj 30.000 Ft.

 

Az ügyvédi Iroda Aktualitások menüpontra kattintva találhatóak a Szerződésminták.


dr. Karácsony Gabriella
ügyvéd
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06207767438

 

 

Címkefelhő

békéltető testület együttműködési megállapodás ellentmondás Fizetési meghagyás fogyasztóvédelem haszonélvezeti jog hatóságok hitel igényérvényesítés jótállás jótállás szavatosság lakásvásárlás munkaerő alkalmazása működési engedély opciós jog szakképesítés nélkül szavatosság tanuló foglalkoztatása tanulószerződés társasház törlesztő részlet végrehajtás árverés öröklési illeték új alkotmány ügyvéd Dunabogdány ügyvéd Leányfalu ügyvéd Szentendre ügyvéd Tahitótfalu ügyvéd Visegrád