header-hatter-2
Figyelmeztetés
  • JUser: :_load: Nem tölthető be 63 azonosítóval rendelkező felhasználó.

Bejelentés az építésügyi hatósághoz

Bejelentés az építésügyi hatósághoz

Iktatószám: .........................

Adatok:

1. Az építési tevékenységgel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2. Az építtető (bejelentő) neve, címe:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3. Az ingatlannal rendelkezni jogosultak neve, címe:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

4. A bejelentés fajtája:

építés-bejelentés

bontás-bejelentés

használatbavétel-bejelentése

rendeltetés megváltoztatására irányuló bejelentés

5. A bejelentés tárgya és annak rövid leírása:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

6. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági engedélyek (határozatok) megnevezése,

száma, kelte:

.............................................................................. ................................. ..............................

.............................................................................. ................................. ..............................

.............................................................................. ................................. ..............................

7. Mellékletek

építési (az ingatlannal való rendelkezési) jogosultság igazolása ..... pld

építészeti-mőszaki tervdokumentáció ..... pld

tervezői nyilatkozat ..... pld

tervezői jogosultság igazolása ..... pld

felelős mőszaki vezető nyilatkozata ..... pld

ingatlanügyi hatóság engedélye a termőföld más célú használatára

egyéb okirat ..... pld

Kérelem:

Alulírott .............................................................. (név, cím) bejelentem az 1. pontban megjelölt ingatlanon új

építmény elhelyezését, építését, meglévő építmény átalakítását, bővítését, felújítását, helyreállítását,

korszerősítését, elmozdítását, lebontását, építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység használatbavételét,

rendeltetésének megváltoztatását, elvi engedélyezését, építési tevékenység végzését.

(A kívánt rész aláhúzandó!)

Kelt ................................, ......... év .................... hó ..... nap

......................................................

aláírás (bejelentő, építtető)

Címkefelhő

békéltető testület együttműködési megállapodás ellentmondás Fizetési meghagyás fogyasztóvédelem haszonélvezeti jog hatóságok hitel igényérvényesítés jótállás jótállás szavatosság lakásvásárlás munkaerő alkalmazása működési engedély opciós jog szakképesítés nélkül szavatosság tanuló foglalkoztatása tanulószerződés társasház törlesztő részlet végrehajtás árverés öröklési illeték új alkotmány ügyvéd Dunabogdány ügyvéd Leányfalu ügyvéd Szentendre ügyvéd Tahitótfalu ügyvéd Visegrád