header-hatter-2

Villamossági aktualitások

Meghatalmazás ELMŰ ügyintézésre Papp Istvánnak

MEGHATALMAZÁS

 

Alulírott  név: ……………………………………….,
születési hely, idő: …………………………….……
anyja neve: ……………………………………….…
lakcím:……………………………………………….,

meghatalmazom


Papp István mérnök vállalkozót (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 132.),  hogy helyettem és nevemben az ELMŰ előtt a   ………………………………………………………………….. (cím, hrsz.)                                              ingatlannal kapcsolatban teljes körűen eljárjon.

 

Leányfalu, 2009. ………………………..

 


-------------------------------                              ------------------------------
név: ………………………                                       ifj. Papp István

meghatalmazó                                                                meghatalmazott

 


Tanú I.                                                                                     Tanú II.

Név:                                                                                         Név:

Lakcím:                                                                                    Lakcím:

Aláírás:                                                                                     Aláírás:

 

 


Melléklet: tulajdoni lap másolat vagy adásvételi szerződés másolat, helyszínrajz

 


Megjegyzés:
Cég esetén cégkivonat, aláírási címpéldány másolat és a fejlécben a cég adatait kell szerepeltetni az alábbiak szerint: cégnév, cégjegyzékszám, székhely, képviselő neve

Címkefelhő

békéltető testület együttműködési megállapodás ellentmondás Fizetési meghagyás fogyasztóvédelem haszonélvezeti jog hatóságok hitel igényérvényesítés jótállás jótállás szavatosság lakásvásárlás munkaerő alkalmazása működési engedély opciós jog szakképesítés nélkül szavatosság tanuló foglalkoztatása tanulószerződés társasház törlesztő részlet végrehajtás árverés öröklési illeték új alkotmány ügyvéd Dunabogdány ügyvéd Leányfalu ügyvéd Szentendre ügyvéd Tahitótfalu ügyvéd Visegrád