header-hatter-2
A címkéhez tartozó elemek: végrehajtás

Sokan vettek fel hitelt az elmúlt években és nagyon sokan kerültek olyan helyzetbe, hogy nem tudták fizetni a  törlesztőrészletet.

 

Többen hitelkiváltással oldották meg egy időre átmeneti fizetési nehézségeiket.

Általános, hogy nem tudják az emberek: mit írnak alá, nem tudják: ha baj van mit tehetnek, kihez fordulhatnak.

 

Annak érdekében, hogy ne túl későn kérjenek segítséget néhány információt jó tudni.

 

A bankok abból élnek, hogy hiteleket helyeznek ki, amit vissza is szeretnének kapni. Nem fogják hagyni, hogy azt valaki ne fizesse vissza. A közüzemi szolgáltatók szintén mindent meg tesznek azért, hogy a gáz, vagy villanyszámla befizetésre kerüljön.

 

Amitől mindenki fél: az a végrehajtás.

 

A lejárt tartozás (gáz, villany számla, felmondott hitel, egy vesztes perben megítélt összeg stb). behajtásának módja  a végrehajtás. A végrehajtást a bíróság indítja el (kijelöli a végrehajtót), ha van egy jogerős ítélet, vagy van az egy jogerős fizetési meghagyás. Amióta a fizetési meghagyásokat a közjegyzők bocsátják ki, a végrehajtás indítása is ugyanannál a közjegyzőnél történik. Felhívom a figyelmet, hogy ez ma sokkal gyorsabb eljárás, mint a korábbi bírósági végrehajtás, mert míg korábban évekig is elhúzódott a bíróságon, a 2010-től már a közjegyzőtől a végrehajtóhoz néhány hónap alatt eljut az ügy.

A végrehajtás azonban bírósági út mellőzésével a leggyorsabb: végrehajtható közjegyzői okirat (szinte minden bank ilyet készít a kölcsönszerződés mellé) alapján a bírósági út mellőzésével a jogosult pl. bank kérelmére a közjegyző záradékkal látja el a kérelmet és az eljárást azonnal a végrehajtóhoz továbbítja.

 

Ebben a szakaszban már rengeteg plusz költség rakódik a hiteltartozásra, amit ki kell fizetni ahhoz hogy elkerüljük pl. a fizetésből való letiltást, vagy az ingatlan árverezését.

 

Azonban amíg a korábban felvett hiteleknél biztosítékként: jelzálogjogot kértek bejegyeztetni az adós ingatlanára, vagy kezességet kértek, újabban opciós (vételi) jogot kötnek ki a bankok az ingatlanra.

 

Amikor a jelzálogjoggal biztosított követelés esetén végrehajtásra kerül sor, akkor a kilakoltatási tilalom, vagy az önkormányzat elővásárlási joga (ha él vele az Önkormányzat) jelenthet némi segítséget, azonban az opciós jog érvényesítése esetén semmi jogszabályi segítségre nem számíthat az adós.

 

Az opciós jog vagy vételi jog kikötése azt jelenti, hogy a hitel felmondása, vagy lejárata esetén, ha az nem kerül határidőben megfizetésre a jogosult (bank, vagy az általa kijelölt személy) a szerződésben meghatározott áron –mely általában a piaci árnál jóval kevesebb, általában a hitelösszeggel egyező nagyságrendű – egyoldalú nyilatkozattal élhet vételi jogával.

 

Mit is jelent ez?

 

A hitelre szoruló pl. hitelt kiváltó személy előre aláírja, hogy 10 milliós ingatlanát 6 millió forintért eladja annak a személynek, akit a bank megjelöl, abban az esetben, ha a bank felhívására nem tesz eleget fizetési kötelezettségének.

Ha a hitel felmondásra kerül és a megadott határidőn belül nem fizetik ki a hiteltartozást a bank kijelöl egy vevőt-aki kifizeti az előre maghatározott alacsony vételárat-ezáltal visszafizeti a hitelt és kéri a földhivatalt, hogy a tulajdonjogát jegyezze be. Mivel a tulajdonjog bejegyzéshez - erre az esetre- már előre a szerződésben hozzá kell járulni, a földhivatal az új tulajdonos tulajdonjogát bejegyzi. A hitel igaz, hogy vissza van fizetve, de már költözni kell. Az önkormányzatnak ebben az estben nincsen elővásárlási joga, nem véd a kilakoltatási tilalom.

 

Összefoglalva:

Időben jogi segítséget kell kérnünk, ha fizetési felszólítást, hitelfelmondást stb. kapunk, hogy tudjuk, milyen jogaink vannak és azokkal megfelelő határidőben élni tudjunk pl. a végrehajtó intézkedései ellen kifogást lehet előterjeszteni.

Mielőtt aláírunk bármilyen szerződést annak tartalmát és jogkövetkezményeit ismerjük pontosan, annak érdekében, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, amin nem tudunk változtatni.

2011. január 13., csütörtök 07:47

Tájékoztató a Fizetési meghagyásos eljárásról

Tájékoztató a Fizetési meghagyásos eljárásról

Fizetési meghagyásos eljárás útján érvényesíthető a kizárólag pénz fizetésére irányuló olyan lejárt követelés, amelynek összege az 1millió forintot nem haladja meg, ha a kötelezettnek van ismert belföldi lakóhelye v. tartózkodási helye, ill. székhelye v. képviselete és ha a pénzkövetelés nem munkaviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból, közszolgálati jogviszonyból, szolgálati jogviszonyból, szövetkezeti tag munkaviszony jellegű jogviszonyából és a bedolgozói jogviszonyból ered.

Egyébként a jogosult maga dönti el, hogy fizetési meghagyásos eljárást indít-e, vagy keresettel él a kötelezettel szemben, azaz pert indít.

Az eljárás nemperes eljárás= nincs tárgyalás, a fél meghallgatásának bizonyítási eljárás lefolytatásának nincs helye

A közjegyző az ország egész területére illetékes.

A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet írásban, az erre rendszeresített űrlapon v. szóban kell előterjeszteni.

Az elektronikus úton előterjesztett kérelmek elosztása a MOKK rendszerének alkalmazásával automatikusan, a közjegyzői székhelyek között egyenlő arányban történik.

A papír alapon benyújtott és a szóban előterjesztett kérelem folytán indult eljárásban az a közjegyző jár el, akihez a kérelmet benyújtották, illetve akinél a kérelmet előterjesztették. A kérelmet a fél bármelyik közjegyzőnél benyújthatja vagy szóban előterjesztheti.

A közjegyző a fizetési meghagyást legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül - elektronikus úton beadott kérelem esetén 3 munkanapon belül bocsátja ki.

A fizetési meghagyás ellen a kötelezett annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a közjegyzőhöz benyújtott ellentmondással élhet. Nem tekinthető a fizetési meghagyás megtámadásának, ha a kötelezett csak a fizetésre halasztás vagy részletfizetés engedélyezését kéri.

Ha a fizetési meghagyást a kötelezett nem vette át, azt kézbesítettnek kell tekinteni, a végrehajtható okirat kézbesítésétől számított 15 nap alatt a kötelezett ellentmondással élhet.

Ha a fizetési meghagyást ellentmondással határidőn belül nem támadták meg, annak ugyanolyan hatálya van, mint a jogerős ítéletnek, vagyis végrehajtható.

A kellő időben előterjesztett ellentmondás folytán a fizetési meghagyásos eljárás - az ellentmondással érintett részben - perré alakul át.

A közjegyző felhívja a jogosultat, hogy az értesítés kézbesítésétől számított 15 napon belül a bíróságnak benyújtott beadványon a peres eljárás illetékét rója le és az ügyre vonatkozó részletes tényállításait adja elő és bizonyítékait terjessze elő, Figyelmeztetés: ellenkező esetben a bíróság a pert megszünteti. Ebben az esetben a perben több tárgyalásra kerülhet sor, a végén ítélettel zárul az ügy, mely jogerős ítéletként végrehajtható lesz.

 

Végrehajtást jogerős fizetési meghagyás esetén annál a közjegyzőnél lehet indítani, aki a fizetési meghagyást kibocsátotta, ítélet esetén az ítéletet hozó bíróságnál.

 

Ügyvédi Irodánk rendelkezik az elektronikus fizetési meghagyás kérelem, az ellentmondás és  a végrehajtási kérelem benyújtásának feltételeivel.

2011. január 13., csütörtök 07:45

Tájékoztató a Fizetési meghagyásos eljárásról

Tájékoztató a Fizetési meghagyásos eljárásról

Fizetési meghagyásos eljárás útján érvényesíthető a kizárólag pénz fizetésére irányuló olyan lejárt követelés, amelynek összege az 1millió forintot nem haladja meg, ha a kötelezettnek van ismert belföldi lakóhelye v. tartózkodási helye, ill. székhelye v. képviselete és ha a pénzkövetelés nem munkaviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból, közszolgálati jogviszonyból, szolgálati jogviszonyból, szövetkezeti tag munkaviszony jellegű jogviszonyából és a bedolgozói jogviszonyból ered.

Egyébként a jogosult maga dönti el, hogy fizetési meghagyásos eljárást indít-e, vagy keresettel él a kötelezettel szemben, azaz pert indít.

Az eljárás nemperes eljárás= nincs tárgyalás, a fél meghallgatásának bizonyítási eljárás lefolytatásának nincs helye

A közjegyző az ország egész területére illetékes.

A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet írásban, az erre rendszeresített űrlapon v. szóban kell előterjeszteni.

Az elektronikus úton előterjesztett kérelmek elosztása a MOKK rendszerének alkalmazásával automatikusan, a közjegyzői székhelyek között egyenlő arányban történik.

A papír alapon benyújtott és a szóban előterjesztett kérelem folytán indult eljárásban az a közjegyző jár el, akihez a kérelmet benyújtották, illetve akinél a kérelmet előterjesztették. A kérelmet a fél bármelyik közjegyzőnél benyújthatja vagy szóban előterjesztheti.

A közjegyző a fizetési meghagyást legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül - elektronikus úton beadott kérelem esetén 3 munkanapon belül bocsátja ki.

A fizetési meghagyás ellen a kötelezett annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a közjegyzőhöz benyújtott ellentmondással élhet. Nem tekinthető a fizetési meghagyás megtámadásának, ha a kötelezett csak a fizetésre halasztás vagy részletfizetés engedélyezését kéri.

Ha a fizetési meghagyást a kötelezett nem vette át, azt kézbesítettnek kell tekinteni, a végrehajtható okirat kézbesítésétől számított 15 nap alatt a kötelezett ellentmondással élhet.

Ha a fizetési meghagyást ellentmondással határidőn belül nem támadták meg, annak ugyanolyan hatálya van, mint a jogerős ítéletnek, vagyis végrehajtható.

A kellő időben előterjesztett ellentmondás folytán a fizetési meghagyásos eljárás - az ellentmondással érintett részben - perré alakul át.

A közjegyző felhívja a jogosultat, hogy az értesítés kézbesítésétől számított 15 napon belül a bíróságnak benyújtott beadványon a peres eljárás illetékét rója le és az ügyre vonatkozó részletes tényállításait adja elő és bizonyítékait terjessze elő, Figyelmeztetés: ellenkező esetben a bíróság a pert megszünteti. Ebben az esetben a perben több tárgyalásra kerülhet sor, a végén ítélettel zárul az ügy, mely jogerős ítéletként végrehajtható lesz.

 

Végrehajtást jogerős fizetési meghagyás esetén annál a közjegyzőnél lehet indítani, aki a fizetési meghagyást kibocsátotta, ítélet esetén az ítéletet hozó bíróságnál.

 

Ügyvédi Irodánk rendelkezik az elektronikus fizetési meghagyás kérelem, az ellentmondás és  a végrehajtási kérelem benyújtásának feltételeivel.

Címkefelhő

békéltető testület együttműködési megállapodás ellentmondás Fizetési meghagyás fogyasztóvédelem haszonélvezeti jog hatóságok hitel igényérvényesítés jótállás jótállás szavatosság lakásvásárlás munkaerő alkalmazása működési engedély opciós jog szakképesítés nélkül szavatosság tanuló foglalkoztatása tanulószerződés társasház törlesztő részlet végrehajtás árverés öröklési illeték új alkotmány ügyvéd Dunabogdány ügyvéd Leányfalu ügyvéd Szentendre ügyvéd Tahitótfalu ügyvéd Visegrád